C A R I T A S
przy parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Stargardzie Szcz.

O NAS:

Opiekunem naszego parafialnego Caritas-u jest ks. proboszcz:
Krzysztof Antoń.

- Przewodniczącą parafialnego oddziału "CARITAS" jest
  pani Maria Salamon.
- Wice Przewodniczącą parafialnego oddziału "CARITAS" jest
  pani Joanna Hamera-Szczerba.

Pozostali udzielający się członkowie to:

- Janina Pastor
- Jadwiga Janina Janicka
- Danuta Kałka
- Wiesława Szymandera
- Anna Bartkowiak
- Lidia Więckiewicz
- Andrzej Baranowski

Nasza działalność ma charakter stały i opiera się na pracy członków oddziału, świadczonej wyłącznie w formie WOLONTARIATU.